0709155115 

a-kullen

ASLÖG

Här nedan kommer veckobilder på Aslög.
Aslög även kallad Kraka var i nordisk mytologi dotter till Sigrud Fafnesbane och Brynhild, maka till Ragnar Lodbrok. Aslög betyder "trolovad" eller "lovad åt gudarna".