0709155115 

a-kullen

ALVE

Här nedan kommer veckobilder på Alve.
Alve, nordiskt mansnamn. Utvidgad form av Alf som betyder "väsen" eller "alvernas vän".